GateHouse deltager i nyt logistik projekt

Press Release

Nu skal det være slut med tomme og halvtomme lastbiler på vejene

Godstransport med lastbiler kan udnyttes langt bedre, end det sker i dag. Et nyt forskningsprojekt skal gøre det muligt for godsbranchen at minimere kørsel med tomme og halvtomme biler og dele kapacitet. Innovationsfonden investerer 10 millioner kr. i projektet.

En opgørelse fra EU-landene viser, at 24 procent af alle kørte kilometer med lastvogn sker med tomme biler, og at køretøjerne i gennemsnit kun fragter 57 procent af det, de egentlig har plads til. Målet for et nyt dansk projekt er et automatiseret logistiksystem til deling af overskydende kapacitet. Inspirationen kommer blandt andet fra alliancer i luftfarten, hvor selskaber også fragter passagerer for hinanden.

– Resultatet bliver et beslutningsstøttesystem, så de konkurrerende transportvirksomheder, der ønsker at være en del af slutproduktet, kan optimere driften. Virksomhederne vil spare på det, men det giver også værdi til samfundet, fordi mindre lastvognskørsel reducerer trængslen og udledningen af drivhusgasser, siger lektor og projektleder Kristian Hegner Reinau fra Institut for Byggeri og Anlæg på Aalborg Universitet.

 

GPS-registreringer vil vise, hvor de tusindvis af lastbiler befinder sig, og de tilsluttede transportvirksomheder skal komme med opdaterede oplysninger om overskydende eller manglende kapacitet til en fælles pulje. Desuden stiller de deres store flåder af lastvogne til rådighed for test af systemet i deres daglige produktion.

Transportforskningsgruppen på Institut for Byggeri og Anlæg, Center for Logistik på M-TECH, IKE-gruppen på Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet samt Center for Transportstudier på Imperial College London i England skal håndtere de mange data og udvikle de nye algoritmer og forretningsmodeller, der danner baggrund for systemet. Advokatfirmaet Bech-Bruun skal tackle de juridiske udfordringer i projektet, mens Dansk Erhverv er med for at fremme samarbejdet og dele viden fra projektet med andre relevante aktører.

Software-virksomheden Gatehouse A/S vil efterfølgende tilbyde den færdige løsning til alle store logistik-virksomheder. Gatehouse har i forvejen investeret kraftigt i at udvikle systemer, som benyttes til tracking og flådestyring af globale transportører.

– Når vi i forvejen har styr på, hvor bilerne befinder sig, kan vi også udvikle systemet til at kunne se, når de kører tomme rundt. Vi skal så have hjælp fra forskningen til at udvikle de algoritmer, der kan fortælle systemet, at nu giver det mening, at to konkurrenter fragter varer sammen, siger Michael Bondo Andersen, adm. direktør i Gatehouse.

– FREJA Transport & Logistics A/S bidrager i projektet med data indsamlet via GateHouse fra FREJAs overvågede flåde. Vores strategi er at være helt fremme i brug af nye teknologier på transportområdet, siger økonomidirektør Lars Bakkegaard fra FREJA og tilføjer, at slutproduktet giver mulighed for betydelige besparelser, og at det kan løfte den danske transportbranche og forbedre dets internationale konkurrencekraft.

 

Danske Fragtmænd har samme forventning:

– Brug af data bliver en afgørende konkurrencefaktor i transportindustrien fremover. Projektet kan reducere vores udgifter, men det vil også generelt gøre os bedre til at udnytte de oplysninger, der gemmer sig i store datamængder, siger it-direktør Ulf Preisler.

– Vi ser frem til at deltage i projektet, som ligger fint i tråd med vores generelle fokus på fremtidens transport, herunder førerløse køretøjer, siger Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, der er managing partner hos Bech-Bruun.

Fakta

Innovationsfondens investering: 10,2 millioner kr.

Samlet projektbudget: 15,1 millioner kr.

Varighed af projektet: 3,5 år

Projektets officielle titel: DiRECTLY: Databaseret REaltids KollaboraTivt Logistik sYstem

Samfundspotentiale:
Ifølge Danmarks Statistik kørte danske lastbiler i alt 1.577 millioner kilometer godstransport i 2015. Det svarer til godt 39.000 gange rundt om Jorden.
Ifølge en opgørelse fra EU-landende foregår 24 pct. af de kørte kilometer med tomme lastbiler.
Hvis lastbiler bliver pakket bedre, mindsker det behovet for at køre rundt med tomme biler. Dermed bliver der mindre trængsel på vejene, mindre forbrug af brændstof og mindre CO2-udledning til miljøet.

Download

DiRECTLY Pressemeddelelse

Summary in English

GateHouse participates in new logistics project called DiRECTLY (Data based REaltime CollaboraTive Logistics sYstem). You can read a short summary about the project here. For more info in English, please contact us here.

Keep informed. Get updates in your inbox.

Subscribe here to receive our newsletter.

Other news

New international employees

August 1, 2017 in News

At GateHouse Logistics, we are happy to welcome Viviana Pădurean and Marek Bella to our team. Viviana and Marek, who originate from Romania and Slovakia respectively, will bring both experience and an increased international touch to the team. Viviana will be assisting our key account customers and hauliers in the onboarding process. Marek is our new […]

Read full story

Start-up Weekend Aalborg 2017

February 13, 2017 in News

This past weekend, GateHouse Group, represented by COO Jørgen Brøndgaard Nielsen, participated in the annual Start-up Weekend Aalborg (SWAA17).

Read full story

We are hiring – again!

December 16, 2016 in News

GateHouse Logistics is growing and now we introduce even more experience and expertise to our teams of software developers by hiring Erling, Mikkel, and Christian. And this is just the beginning! Facing new opportunities we seek more talents to support and strengthen this growth – talents who can join us in building the tracking- and monitoring services of tomorrow. Could you be interested […]

Read full story

Go to news